תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

101 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 101

101 / 241

חזרה לידיעה