תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

100 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 100

100 / 241

חזרה לידיעה