תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

99 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 99

99 / 306

חזרה לידיעה