תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

87 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 87

87 / 306

חזרה לידיעה