תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

76 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 76

76 / 306

חזרה לידיעה