תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

63 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 63

63 / 306

חזרה לידיעה