תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

305 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 305

305 / 306

חזרה לידיעה