תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

301 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 301

301 / 306

חזרה לידיעה