תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

299 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 299

299 / 306

חזרה לידיעה