תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

298 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 298

298 / 306

חזרה לידיעה