תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

296 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 296

296 / 306

חזרה לידיעה