תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

295 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 295

295 / 306

חזרה לידיעה