תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

291 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 291

291 / 306

חזרה לידיעה