תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

284 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 284

284 / 306

חזרה לידיעה