תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

269 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 269

269 / 306

חזרה לידיעה