תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

268 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 268

268 / 306

חזרה לידיעה