תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

266 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 266

266 / 306

חזרה לידיעה