תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

265 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 265

265 / 306

חזרה לידיעה