תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

264 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 264

264 / 306

חזרה לידיעה