תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

263 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 263

263 / 306

חזרה לידיעה