תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

262 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 262

262 / 306

חזרה לידיעה