תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

258 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 258

258 / 306

חזרה לידיעה