תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

257 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 257

257 / 306

חזרה לידיעה