תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

253 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 253

253 / 306

חזרה לידיעה