תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

237 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 237

237 / 306

חזרה לידיעה