תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

232 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 232

232 / 306

חזרה לידיעה