תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

23 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 23

23 / 306

חזרה לידיעה