תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

22 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 22

22 / 306

חזרה לידיעה