תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

211 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 211

211 / 306

חזרה לידיעה