תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

209 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 209

209 / 306

חזרה לידיעה