תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

208 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 208

208 / 306

חזרה לידיעה