תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

207 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 207

207 / 306

חזרה לידיעה