תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

203 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 203

203 / 306

חזרה לידיעה