תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

2 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 2

2 / 306

חזרה לידיעה