תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

197 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 197

197 / 306

חזרה לידיעה