תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

193 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 193

193 / 306

חזרה לידיעה