תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

189 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 189

189 / 306

חזרה לידיעה