תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

187 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 187

187 / 306

חזרה לידיעה