תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

182 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 182

182 / 306

חזרה לידיעה