תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

149 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 149

149 / 306

חזרה לידיעה