תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

147 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 147

147 / 306

חזרה לידיעה