תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

146 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 146

146 / 306

חזרה לידיעה