תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

141 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 141

141 / 306

חזרה לידיעה