תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

139 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 139

139 / 306

חזרה לידיעה