תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

136 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 136

136 / 306

חזרה לידיעה