תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

133 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 133

133 / 306

חזרה לידיעה