תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

131 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 131

131 / 306

חזרה לידיעה