תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

13 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 13

13 / 306

חזרה לידיעה