תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

129 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 129

129 / 306

חזרה לידיעה