תמונות: רועש ורוחש ולוהט – אש

115 / 306

רועש ורוחש ולוהט – אש, תמונה 115

115 / 306

חזרה לידיעה